Kontakt

Masz wątpliwości lub pytania dotyczące wolontariatu
w Fundacji "Maraton Warszawski". 
Skontaktuj się z nami.

Fundacja „Maraton Warszawski”
ul. Brylantowa 15, 05-077 Warszawa
biuro: ul. Grochowska 8c, 04-217 Warszawa

wolontariat@maratonwarszawski.com

www.facebook.com/wolontariatFMW